התג הירוק שלי - אני מחוסן

התג הירוק שלי
מוצר כחול / לבן!
התג הירוק שלי
19.90 ₪ 25.90 ₪
לפרטים והזמנה

אין ספק שנגיף הקורונה שינה את ההנהגות של כל אדם ואדם.
בין אם הוא מסכים ובין אם הוא לא האמת היא שבכל שיחה תמיד מוזכר הנושא  COVID-19.

קבוצות רבים נולדו סביב הנושא "בעד החיסונים", "נגד החיסונים", בעד התו הירוק", "נגד התו הירוק", כו וכו וכו.

אין פה נכון או לא נכון, כל הטענות צודקות אך תמיד כשאי להסתגל מנקודת מבט מרכזי.

הרבה מאוד לקוחות בקשו מאתנו תג סימון לנושא ולמרות שלא משתייכים לשום צד ראינו לנכון לתת מענה לכל בקשה ובקשה.